Thiện nguyện online | cashback.com.vn
THIỆN NGUYỆN ONLINE

"Thiện nguyện online" là chương trình làm từ thiện thông qua việc mua sắm online tại các trang Thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam được giới thiệu bởi cashback.com.vn.

--- powered by cashback.com.vn

Đóng góp nhỏ, thay đổi lớn!

"Chương trình Hiểu về trái tim, do Quỹ Hiểu về trái tim tổ chức, là một hành trình tự khám phá, trong đó, chính bạn tìm thấy ý nghĩa và giá trị cuộc sống thông qua việc hiểu về chính mình. Chương trình cũng đã nhận được sự bảo trợ, giúp đỡ của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, cũng như Hoàng Thái Tử Đan Mạch, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới tham gia làm thành viên danh dự." - www.hieuvetraitim.com

Hiểu về trái tim | cashback.com.vn
Hiểu về trái tim | cashback.com.vn

Thiện nguyên online cùng cashback.com.vn

Với mỗi đơn hàng Quý khách mua thành công (hoàn thành việc thanh toán, nhận hàng, không đổi trả hoặc hủy đơn) thông qua việc tìm kiếm hoặc mua sắm tại các website TMĐT do cashback.com.vn giới thiệu tại mục "Gian hàng uy tín" và để lại số thẻ tích điểm của chương trình "Hiểu về trái tim", là quý khách đã góp lên đến 1%(*) giá trị đơn hàng vào chương trình "Hiểu về trái tim"

(*) Số tiền góp thực tế của mỗi đơn hàng phụ thuộc vào chính sách của các website TMĐT mà quý khách hoàn thành việc mua sắm. Số tiền thực tế đóng góp có thể nhỏ hơn 1% giá trị đơn hàng. chi tiết về số tiền đó góp được từ đơn hàng của Quý khách được xem tại đây.

Cùng làm từ thiện online

  • 1. Truy cập cashback.com.vn tại mỗi lần mua sắm online (quan trọng)
  • 2. Nhập số thẻ tích điểm của chương trình "Hiểu về trái tim": 838258897 hoặc click vào biểu tượng "Thiện nguyện online" Thiện nguyện online | cashback.com.vn
  • 3. Tìm kiếm, tham quan các gian hàng uy tín
  • 4. Mua hàng, thanh toán, nhận hàng & làm từ thiện
  • 5. Xem số tiền mình đóng góp theo mã đơn hàng tại: tại đây


Số tiền bạn đóng góp sẽ được sử dụng như thế nào?

  • Hàng tháng, chúng tôi sẽ tổng kết toàn bộ số tiền mà khách hàng đóng góp thông qua cashback.com.vn và cam kết 100% chuyển số tiền tổng kết được vào Quỹ Hiểu Về Trái Tim
  • Quỹ Hiểu Về Trái Tim sẽ sử dụng số tiền này để hỗ trợ cho chương trình "Hiểu và thương" tại hieuvetraitim.com
  • KPMG, một trong những công ty kiểm toán hàng đầu là đơn vị kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính của Quỹ để đảm bảo tất cả nguồn thu từ chương trình sẽ giúp cho các dự án Giáo dục và Nhân đạo tại Việt Nam.
Hiểu về trái tim | cashback.com.vn